11. DES - MVA frist

11. DES - MVA frist

11. desember er det frist for levering og betaling av termin 5 for 2023.

Det er frist for levering og betaling av MVA. Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Mere info: Skatteetaten

21.12.2023 11:00