10. JUN - MVA frist

10. JUN - MVA frist

10. juni er det frist for levering og betaling av termin 2 for 2024

Det er frist for levering og betaling av MVA. Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Mer info: Skatteetaten

01.05.2024 07:00