1. FEB - Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker

1. FEB - Sammenstillingsoppgave til inntektsmottaker

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal gi sammenstilling til sine ansatte (inntektsmottakerne) over inntekter, fradrag og trekk som er rapportert foregående år. Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.

Mere info på Skatteetatens sine sider. 

27.12.2023 07:00