REGNSKAP

God regnskapsproduksjon gir godt grunnlag for vekst og verdiskapning i enhver bedrift. Med effektiv og nøyaktig bokføring etter regnskapslovgivnings stilte krav, har du alltid kontroll og oversikt over regnskapstall. Vi i Tor Kristian Dahlman AS tilpasser tjenester etter behov, enten du ønsker å outsource hele økonomifunksjonen eller føre deler av regnskapet selv.

°

LØNN

Ved å outsource lønnstjenester til oss, får du en kvalifisert partner til å behandle lønnsfunksjonen i din bedrift. Vi kan ta oss av hele lønnsprosessen eller skreddersy løsninger etter behov.

FAKTURERING

Vi er behjelpelige med ulike fakturaløsninger, samt nødvendig oppfølging etter fakturautsendelse. Med riktig faktureringsprosess kan du unngå tap og øke selskapets likviditet.

ÅRSOPPGJØR

Vi utformer skattemelding og årsregnskap, som sammen utgjør årsoppgjøret. Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter, kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak) og revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig). Frist for å levere skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskap, er 31. Mai.

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVE

Alle norske aksjeselskap må hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Vi fyller ut og levere aksjonærregisteroppgaven for deg. Frist for levering er 31. januar. Feil eller forsinket innlevering, kan ha negative konsekvenser for selskapet.

BUDSJETTERING

Et godt budsjett gjør det enklere å planlegge for fremtiden og å søke lån eller annen økonomisk støtte. I tillegg kan det være av interesse for eventuelle investorer. Vi hjelper deg med budsjett og å få kontroll over økonomien.

OMDANNELSE

Ønsker du å flytte virksomheten din fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, er det en del prosesser og formaliteter som må gjennomføres. Vi bistår med omdannelse. 

STIFTELSE AV SELSKAP

Planlegger du å opprette et nytt AS? Vi bistår med etablering og utarbeidelse av stiftelsespapirer, og andre formalia som må gjennomføres. Inkludert innsendelse til Brønnøysundregisteret.  

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Skal du starte ny bedrift? Ønsker du å drive firma mer lønnsomt? Har du spørsmål om skatt og avgifter? Trenger du bistand til oppsett av økonomisystem eller med integrasjoner mot tredjepartsløsninger som kassasystem og internettside? Vi tilbyr rådgivning og bistår deg på veien mot suksess.