12. FEB - MVA frist

12. FEB - MVA frist

12. februar er det frist for levering og betaling av termin 6 for 2023.

Det er frist for levering og betaling av MVA. Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Mere info: Skatteetaten

02.01.2024 07:01