11. APR - MVA frist

11. APR - MVA frist

11. april er det frist for levering og betaling av termin 1 for 2024

Det er frist for levering og betaling av MVA. Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Mer info: Skatteetaten

01.03.2024 07:00