15. JUL - betalingsfrist AGA og skatt

15. JUL - betalingsfrist AGA og skatt

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Gjelder alle med lønn.

Mere informasjon: Skatteetaten

17.06.2024 07:00