02. SEP - MVA frist

02. SEP - MVA frist

2. september er det frist for levering og betaling av termin 3 for 2024

Det er frist for levering og betaling av MVA. Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Mer info: Skatteetaten

24.06.2024 07:00